En kommentar till “Ord”

  1. Visst är det så. Orden förlorar sin mening om de inte följs upp i handling, eller om handlingen inte upplevs som den beskrevs. Ta det värsta exemplet – en man som säger jag älskar sig samtidigt som han slår henne. På det mer subtila planet – jag ringer dig, men gör det aldrig. Samtidigt måste man skilja på vad en människa är och vad hon gör…

Kommentarer är stängda.