Slutet på pjäsen

Ibland måste man ta saker i egna händer trots att det känns som om det inte angår en själv.

Nu är pjäsen slut. Förstår ni det? Livets teater tar ett juluppehåll och jag tackar alla medverkande som nu får behövlig vila.