En skola i världsklass?

Min dotter går på en kommunal gymnasieskola. En skola som har som målsättning att bli en skola i världsklass. Det program hon går på har inriktningen journalistik. Det innebär att eleverna har några extra ämnen där de t.ex.får lära sig att skriva. De är 31 elever i klassen, men har bara 16 datorer att skriva på. Därför får de turas om eller gå hem och skriva på egna datorer.

Jag undrar hur de som har planerat har tänkt? Journalistelever som skriver artiklar för hand? Journalistelever som sitter i knäet på varandra och skriver? Journalistelever som sitter hemma och knåpar ihop artiklar utan handledning?

En skola i världsklass? Jag tror inte det.

Författare: monika_thormann@hotmail.com

Författare.