Kunskap

”Mästaren sade: Zhõng Yóu, ska jag lära dig vad kunskap är? Att kunna avgöra vad man vet, och att kunna avgöra vad man inte vet, det är kunskap.”

Ur Konfucius Analekter