Meditation, qigong och tystnad med Jana Särman

 

MEDITATION, QIGONG OCH TYSTNAD, En reträtt i daoistisk anda.
15-21 Juli, 2013
En reträtt (retreat) där vi med traditionella kinesiska metoder odlar stillhet. En vecka i tystnad för möjlighet till återhämtning, hälsa och andlighet, oavsett tro och livsåskådning. Vi kommer få en djupare kontakt med oss själva och vår inre sanning, lära oss olika metoder för meditation och qigong som man sedan kan fortsätta att praktisera på egen hand.
Inre stillhet är både en lyx och en nödvändighet. På frågan om vad vi kan göra för krisen i världen, svarade en vis medicinman ifrån q’ero stammen nyligen: ”det allra viktigaste ni kan göra, och behöver göra särskilt i den här delen av världen är att vända er inåt, lyssna inåt och finna ert inre lugn.”
 
DAOISM och STILLHET
Inom daoismen anser man att det är väsentligt att kultivera både kropp och själ, men att det psykiska är viktigast för att kunna uppnå hälsa och andlighet. Att stilla sinnet och uppnå inre lugn och samling är grunden för både hälsa och andliga övningar.
QIGONG
Inom såväl kinesisk medicin som daoism, anser man allt är qi, livsenergi. Och att qi bör cirklulera jämnt och följsamt, annars uppstår problem. Därför uppkom qigong, konsten att underlätta cirkulationen av qi och på så sätt förebygga och bota sjukdom, samt få balans och jämnvikt. Vi kommer öva bland annat wudang qigong och stående meditation.
MEDITATION
Meditation är en utmärkt metod att odla stillhet. Vi kommer öva mestadels daoistisk meditation. Det är inga krav på att sitta i hel lotusställning eller på knä, om man är ovan vid meditation eller har knäproblem, går det bra att meditera på en stol.
TYSTNAD
Under tystnad är det lättare att stilla sinnet, och få insikt hur vi använder vårt tal.
Den första och viktigaste daoistiska skriften Daode Jing av Lao zi börjar: ”Den vägen du kan gå på är inte Vägen, namnet du kan nämna är inte Namnet.”  Med det menas att man inte kan komma till insikt endast genom språket. Tvärtom kan man till och med vilseledas genom sitt tal. Det händer ofta att vi när vi pratar kommer längre bort ifrån oss själva och vår inre sanning.
Genom att vara i tystnad en vecka kan vi lära oss att mer tala utifrån vår egen sanning och kanske till och med i förlängningen agera i enlighet med vårt inre.
LÄRAREN
Jana Särman har övat meditation, qigong och taijiquan i trettio år. Jana bodde och studerade i Kina under mitten av åttiotalet, då hon förutom praktiska övningar studerade daoistiska skrifter om hälsa, qigong och meditation. Hon är även diplomerad akupunktör. Jana bor för närvarande i Kina för att odla livet och ytterligare fördjupa sina kunskaper och färdigheter inom kinesisk medicin och qigong.
PLATS
Kursen hålls på den vackra gården Tolsjöhult i västergötland belägen i det betagande landskapet av trollska skogar, stilla sjöar och böljande åkrar och ängar. Nära gården finns hästhagar.
Se mer på: www.tolsjohult.com
TID
Vi startar kl 15:00 den 15 Juli och avslutar kl 10:00 den 21.
PRIS
Helpension i enkelrum: 6400 kr
Helpension i delat rum: 6000 kr
ANMÄLNING
Anmälningsavgift på 1200 kr, till odlalivet plusgiro: 116 38 10-3, vänligen skriv avsändare samt vilken kurs som avses.
Det finns begränsat antal platser, så de som anmäler sig först kommer med.
Maila också anmälan till jana@odlalivet.se
Resterande kursavgift betalas före den 28 juni.
KONTAKT
Det går bra att ställa frågor via mail: jana@odlalivet.se

Författare: monika_thormann@hotmail.com

Författare.