Läsförståelse – det eleven behöver för att klara skolan

Många elever på gymnasiet har alldeles för dålig läsförståelse. De kan läsa och förstå om texten är tydlig eller om det krävs att ta fram fakta som årtal eller namn, men om det krävs att de ska läsa mellan raderna är det kört. ”Jag fattar ingenting”, brukar de då skrika rakt ut i klassrummet.

Följande text var med på ett religionsprov jag hade med mina gymnasielever:

”På den tiden, då Buddha levde, sökte en kvinna som hette Kisogotama upp honom, för att få råd. Kisogotamas enda barn hade just dött och hon var mycket bedrövad. Hon hade burit den lilla kroppen till hus efter hus för att hitta någon som kunde väcka barnet till liv. Buddha sa till henne att om han skulle kunna hela barnet, så måste hon skaffa några senapskorn. Men tillfogade han, kornen måste hon få av människor vars hem aldrig hemsökts av döden.

Kisogotama gav sig iväg på sitt desperata sökande. Återigen gick hon i hus efter hus, men inte ett enda fann hon, som aldrig hade hemsökts av döden. Hon insåg efter ett tag vad det var som Buddha hade lärt henne. Hon begravde sitt barn och återvände till honom för att bli en av lärjungarna.”

Ur Dhammapada

Vad var det som Buddha lärde Kisogotama?

I en av mina klasser i årskurs två på gymnasiet  kunde nästan hälften av eleverna inte svara på den frågan. Några svarade inte alls och andra svarade att det inte fanns någon som hade senapskorn.

Hur blir man då en bättre läsare? Jo, genom att öva. Alla fattar att för att bli bäst i Sverige på att paddla kanot måste man träna otoligt många timmar, men när det gäller läsning tror fortfarande både elever, föräldrar och till och med vissa lärare att det går av sig själv. Det är fel. Man måste öva sig på att läsa varje dag om man ska bli en bra läsare! Läsa olika slags texter och fundera på vad de handlar om. Läsa tio böcker på sommarlovet, läsa tre- fyra romaner på jullovet och läsa en dagstidning varje dag! Efter en tid av idogt läsande kommer det att märkas skillnad.

I serien Tackla, läsförståelse, skönlitteratur, blå, röd, och svart pist, Natur och Kultur finns korta noveller med olika slags övningar. Köp, läs och öva! Läromedlet passar både för högstadie- och gymnasieelever. Blå pist är lättast, röd lite svårare och svart är svårast. Och ja, jag är en av medförfattarna.

 

Författare: monika_thormann@hotmail.com

Författare.