100 poäng = 100 timmar!

Det finns fortfarande politiker som inte har fattat ett dugg när det gäller skoldebatten. När det kursutformade gymnasiet infördes hade en 100 poängskurs 100 timmars undervisning på gymnasiet. Sen såg kommunpolitikerna sin chans att spara pengar. I dag har en 100 poängskurs  i bästa fall 84 timmars undervisning. Det är för lite och därför klarar så många gymnasister inte kurserna. Gå in på Facebook och klicka gilla på min nystartade öppna grupp: 100 poäng = 100 timmar!

Författare: monika_thormann@hotmail.com

Författare.