Visdomsord, daoismen

Låt din tanke gå djupt;

Låt välvilja flöda över dina relationer;

Låt dina ord ljuda fritt och sant;

Låt dina beslut vara fridsamma och rättrådiga;

Låt dina affärer vara väl skötta;

Låt dina handlingar ske i rättan tid, fullt ut och helt.

Lao Zi