Alla svenska ungdomar vet inte skillnaden på en diktatur och en demokrati, tyvärr.

I dagens  Expressen på nätet skriver Oscar Juhlander att det finns  unga svenskar som tycker att det är bra med diktatur. Det verkar som om Juhlander är förvånad över detta. Det är inte jag. För c:a ett år sedan läste jag en text tillsammans med en av mina gymnasieklasser. De gick i åk 2 och var alltså 17 eller 18 år gamla. I texten dök ordet diktatur upp. Efter läsningen ställde jag några frågor. En av frågorna löd: ”Kan ni ge exempel på någon diktatur.” Ingen elev räckte upp handen. Jag frågade då om de visste vad det var för skillnad på demokrati och diktatur. Nästan alla skakade på huvudet. Jag skrev orden diktatur och demokrati på tavlan. Gjorde spalter och tillsammans med min hjälp fyllde vi på med ord och begrepp. ”Nå”,  frågade jag igen. ”Kan ni nu ge exempel på en diktatur.” Då räckte en flicka upp handen och svarade att hon trodde att Iran, det land som hennes föräldrar flytt ifrån var en diktatur. Jag pustade ut. I alla fall en visste. Vi återkom ofta till detta självklara, men som inte är självklart längre.

Författare: monika_thormann@hotmail.com

Författare.