TRO

”Tro är att ha en visshet om det som du ännu inte kan se, och belöningen för denna tro är att få se det du tror på.”

 

Augustinus av Hippo, 354-430 f Kr

Teolog och biskop