Skolvärlden – nitton sidor om män, fyra och en halv om kvinnor!

Läser ni tidningen Skolvärlden? Det gör jag och har så gjort sedan 1982. Det var då jag blev medlem i facket, Lärarnas Riksförbund. I går kom nr 10, 2013. Ska jag erkänna brukar jag bara bläddra igenom tidningen snabbt och kanske ögna igenom en eller två artiklar. Någon gång har jag tänkt att det finns väldigt många trevliga artiklar om duktiga och snygga manliga lärare. vilket är konstigt, för i verkligheten består ju lärarkåren mest av kvinnor. I går började jag syna artiklarna lite mer noga och då blev jag först irriterad, sedan förbannad på grund av detta:

Ledaren på sidan 5 är så klart skriven av en man, Bo Jansson, som är vår ordförande. Ingenting att säga om det.

På sidan 6 finns en lite större artikel som handlar om de nya karriärtjänsterna. På den ganska stora bilden till artikeln står en manlig matematiklärare med armarna i kors.

På sidan 7 finns en frågespalt. Där svarar så klart en manlig expertpedagog på frågorna som ställs.

På sidan 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 och 15  följer ett reportage om två superhjältar, naturligtvis manliga samhällskunskapslärare.

På sidan 16 hittar jag en kort liten intervju med en flicka som läser. Kul att hon fick vara med!

Sidan 18 och 19 handlar om en undersökning som Svenska Idrottslärarföreningen gjort. Naturligtvis intervjuas en man i den artikeln.

På sidan 20 kan man läsa en krönika av Johanna Lindbäck. Äntligen en kvinna!

På sidan 22, 23, 24 och 25 finns ett reportage som handlar om hur skolledningen tvingar lärare att höja betygen. I denna artikel har journalisten, som är en kvinna, intervjuat fyra lärare på Läroverket i Hudiksvall. Samtliga är män! Finns det inga kvinnor på den skolan?

Sidan 26 – 33 utreds svenska elevers usla matematikresultat i PISA – undersökningen. Här intervjuas experter från båda könen.

Sidan 34 – 35, en artikel med om en kvinna och en om en man.

På sidan 36 – 37 som handlar om tonåringarnas språk får däremot bara kvinnor uttala sig.

På sidan 38 – 39 presenteras ett kvinnligt lokalombud.

På sidan 42 presenteras en manlig lärare.

På sidan 43 har en man skrivit en debattartikel.

På sidan 44 – 45 finns fem debattartiklar/insändare. Två är skrivna av män och tre av kvinnor.

nitton sidor i tidningen Skolvärlden, nr 10 2013 brer männen ut sig och hyllas. På endast fyra och en halv sida får kvinnor ta plats. På elva sidor får båda könen komma till tals.

Det intressanta med tidningen Skolvärlden är att chefsredaktören är kvinna, redaktören är kvinna, reportern är kvinna och art directorn är man. Har de inte fattat någonting? Jag skrev ett mejl till dem om detta , men har ännu ej fått svar.

Hur är det med könsfördelningen i andra tidningar? Vilka lyfts fram i ljuset? Kvinnor eller män? Se efter och reagera du med!

 

Författare: monika_thormann@hotmail.com

Författare.