Risken att dö ökar med sju procent – nedskärningen i skolan

Risken att dö ökar med sju procent när en sjuksköterska får fler patienter att ta hand om. Det hörde jag på radio häromdagen. Det var en forskare som studerat flera kliniker där man ökat beläggningen.

Enkel logik.

Risken att elever går ut skolan utan att kunna läsa och skriva ökar när en lärare får fler elever att ta hand om. Finns det någon riktig forskning på det?

Beslutsfattare försöker överytyga oss lärare om att det inte spelar någon roll hur många elever vi har hand om eller hur många timmars undervisning som läggs på en kurs. Ingen dör ju.

Men vad kostar det samhället att fler elever går ut skolan med underkända betyg? Vad kostar det samhället när fler elever inte kan läsa, skriva och räkna ordentligt?

Jag har jobbat i skolan i snart trettiotvå år. Nog vet jag att det spelar roll hur många elever jag har totalt. För tjugo år sedan hade jag på gymnasiet maximalt 120 elever att sätta betyg på. Nu har jag det dubbla. Det kan väl vilken dumskalle som helst räkna ut att jag har mindre tid per elev nu än för tjugo år sedan. Tiden jag ägnar mig åt varje elev har krymt avsevärt. Detta påverkar naturligtvis kvaliteten i min undervisning och i min omsorg om mina elever. Det mesta går på löpande band nu. Jag kör på, håller mina lektioner, rättar mina prov, men den där omsorgen som jag gav förut kan jag inte ge. Att fundera, att ta sig tid att prata med elever och föräldrar, att diskutera med kollegor hinns inte med.

Enkel logik.

Nä ingen dör för att min arbetsbörda dubblats, men vänta bara när alla dessa fjuttutbildade ungdomar blir vuxna och ska skapa sina liv. Inte kommer alla klara att skaffa sig jobb, stå emot droger, bilda familj, betala skatt eller leva inom samhällets lagar och regler. Om man ska klara det är det bra att kunna läsa, skriva, räkna och att ha blivit sedd och bekräftad under sin skoltid

Därför kära beslutsfattare är det viktigt att satsa på skolan. Ge lärarna färre elever att bekymra sig om så kommer de att bry sig mer om dem de har. Resultatet kommer att visa sig.

Enkel logik.

Författare: monika_thormann@hotmail.com

Författare.