SL-kort för elever i Stockholms kommun

I Stockholms kommun får ungdomar som bor längre än sex kilometer från skolan gratis SL-kort. Det är intressant att kommunen tror att ungdomar som har t.ex. fem kilometer till skolan ska gå fram och tillbaka varje dag. Har de som tagit beslutet sett hur tungt lastade många ungdomar är när de ger sig av till skolan? Min dotter bär alltid på sin dator, på några böcker och skrivhäften och ibland också gympakläder. Jag skulle vilja se någon vuxen gå tio kilometer per dag med all denna utrustning.  Två kilometer är kanske en mer realistisk sträcka.

Eftersom jag är lärare på gymnasiet är det alltid ett väldigt tjafs när SL-korten delas ut. Några som bor 5,7 km fågelvägen från skolan får inte SL-kort, medan andra som har tur och bor 6,1 km från skolan får. Att dessutom veta att någon som har fattiga föräldrar eller kanske  bara en förälder inte får SL-kort för den råkar bo några hundra meter för nära skolan, medan en annan som har föräldrar som tjänar kanske 150 000 kr/månad får SL-kort är att jag tycker att det hela är väldigt orättvist. Därför skrev jag ett brev till den person i kommunen som står som ansvarig för SL-korten på kommunens hemsida. Jag fick detta svar:

”Bakgrunden till de i Stockholm gällande reglerna för gratis  för SL-kort är ett beslut i Utbildningsnämnden.

Grunden för det beslutet är ”Lag (1991-1110) om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor”.

Där står att kommunen ska ”ansvara för elevens kostnader för dagliga resor mellan bostaden och skolan. Ansvaret gäller för sådana resor där färdvägen är minst sex kilometer.”

Kommunen måste alltså svara för resekostnaden för  elever med minst sex km till skolan.

Att låta alla gymnasieelever få gratis SL-kort har man bedömt för kostsamt. Man vill att budgeten för gymnasieskolan ska gå till undervisning och lärande i största möjliga utsträckning.”

Men om nu kommunen vill använda så mycket pengar som möjligt till undervisning får de väl behovspröva korten., för som det nu är att jag, som lever ensam med min dotter på en lärarlön måste köpa ett kort medan hennes kompis som har två föräldrar som tillsammans tjänar 150 000 kr / månad får gratis SL-kort känns väldigt, väldigt orättvist.

Författare: monika_thormann@hotmail.com

Författare.